Trichodarma hazianum

Trichodarma hazianum - Vi sinh đơn dòng

Trichodarma hazianum
  • Hàm lượng : Trichodarma Hazianum    109 cfu/g

  • Công dụng : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa