Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 -16 tỷ USD vào năm 2030 và đến năm 2045 vào nhóm 3 nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới.
Ngày đăng: 31/03/2021  
 
Cùng với việc phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, nhận thức của người nuôi thủy sản trong quản lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường vùng nuôi để hạn chế dịch bệnh, cũng được nâng cao.
Ngày đăng: 31/03/2021  
 
Theo thông tin từ các công ty sản xuất, kinh doanh thức ăn thì giá một số loại thức ăn nuôi tôm từ đầu năm đến nay tăng từ 1,69 - 5,03% (trung bình 3,09% so với năm 2020), chủ yếu thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng.
Ngày đăng: 31/03/2021  
 
Ba huyện biển của tỉnh, gồm: Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại, có diện tích nuôi tôm biển chiếm trên 35 ngàn ha, trong đó có trên 11 ngàn ha nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh. Từ năm 2016 đến nay, hình thức nuôi tôm công nghệ cao (CNC) tại đây không ngừng phát triển.
Ngày đăng: 31/03/2021  
 
Việc xây dựng và duy trì chất lượng nước tốt trong suốt quá trình nuôi tôm sẽ là chìa khóa quyết định cho một sự thành công lâu dài.
Ngày đăng: 31/03/2021  
 
1
2
3
4


© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa