Aspergillus spp

Aspergillus spp - Vi sinh đơn dòng

Aspergillus spp
  • Hàm lượng :  Aspergillus Spp   109 cfu/g

  • Công dụng đóng gói : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa