Rhodococcus spp

Rhodococcus spp - Vi sinh đơn dòng

Rhodococcus spp
  • Hàm lượng : Rhodococcus Spp    109 cfu/g

  • Công dụng : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa