MIC CLEAN

MIC CLEAN - Vi sinh xử lý đáy ao

Chuyên dùng xử lý đáy, giảm khí độc

Công dụng

  • Làm sạch nhanh mùn bã hữu cơ ở đáy ao.
  • Chống ô nhiễm đáy ao, giảm khí độc NO2, NH3, H2S .
  • Tăng hàm lượng oxy hòa tan, ổn định tảo và độ PH trong ao.
  • Tạo nguồn vi sinh có lợi cho ao nuôi.

Thành phần

  • B. subtilis,  B. polymyxa, T. hazianum, T. viride, S. boulardii, Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp.

Liều dùng:

1Kg/ 10.000m3 nước

Quy Cách đóng gói:

Bao 20 kg
© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa