MIC-P5

MIC-P5 - Vi sinh xử lý khí độc: NH3, H2S, NO2, NO3…

Giảm nhanh các loại khí độc NH3, H2S. NO2, NO3

Công dụng

  • Phân giải chất thải đáy ao,
  • Giảm nhanh các loại khí độc NH3, H2S. NO2, NO3

Thành phần

  • Rhodococcus spp, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis
    Paracoccus denitrificans, Nitrobacter spp

Liều dùng:

1 kg/10.000m3

Quy Cách đóng gói:

Bao 20 kg
© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa