MIC-A1

MIC-A1 - Vi sinh xử lý mùi hôi phân gia súc và gia cầm

Xử lý mùi hôi hố phân gia súc, gia cầm

Công dụng

  • Xử lý hố phân gia súc, gia cầm, xử lý mùi hôi.

Thành phần

  • Bacillus spp, Streptococcus feacium, Trichoderma harzianum, Nitrobacter spp

Liều dùng:

2-3 kg/tấn phân

Quy Cách đóng gói:

Bao 20 kg
© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa