Nano bạc 1000 ppm

Nano bạc 1000 ppm - Dung dịch bạc Nano

Dung dịch nano bạc sát khuẩn, ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản

Công dụng:

Diệt khuẩn 99,99% trong vòng 1 phút. Ứng dụng trong Y tế, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thuỷ sản

Hàm lượng:

1000 ppm

Kích thước hạt nano:

Từ 5 - 15 nm

Đóng gói:

Can 20 lít
© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa