Nano đồng 2000 ppm

Nano đồng 2000 ppm - Dung dịch đồng Nano

Dung dịch nano đồng sát khuẩn, ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản

Công dụng:

Diệt khuẩn 99,99% trong vòng 1 phút. Ứng dụng trong Y tế, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thuỷ sản

Hàm lượng:

1000 ppm

Kích thước hạt nano:

Từ 5 - 40 nm

Đóng gói:

Can 20 lít
© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa