Aspergillus niger

Aspergillus niger - Vi sinh đơn dòng

Aspergillus niger
  • Hàm lượng :  Aspergillus Niger   109 cfu/g

  • Công dụng  : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa