Bacillus subtilis

Bacillus subtilis - Vi sinh đơn dòng

Bacillus subtilis
  • Hàm lượng : Bacillus subtilis   109 cfu/g

  • Công dụng : Bổ sung vào thức ăn – Tan hoàn toàn

  • Xử lý môi trường : không tan hoàn toàn


  • Quy cách đóng gói: 20kg/bao
© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa