Thiobacillus denitrificans

Thiobacillus denitrificans - Vi sinh đơn dòng

Thiobacillus denitrificans
  • Hàm lượng :  Thiobacillus Denitrificans   109 cfu/g

  • Công dụng  : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa