MIC-NH3

MIC-NH3 - Vi sinh khử NH3

Chuyên xử lý khí độc NH3

Công dụng

  • Chuyên xử lý khí độc NH3

Thành phần

  • Bacillus spp, Streptococcus feacium, Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp, Trichoderma harzianum

Liều dùng:

Quy Cách đóng gói:

Bao 20 kg
© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa