MIC NO2 MAX( DẠNG NƯỚC )

MIC NO2 MAX( DẠNG NƯỚC ) - Vi sinh khử N02

Phân giải chất thải đáy ao, giảm hàm lượng NO2, H2S

Công dụng

  • Giảm nhanh khí độc NO2,NH3, H2S, NH3….
  • Làm sạch đáy ao, ổn định PH. Tăng oxy hòa tan.

Thành phần

  • Rhodobacter capsulatus, Rhodopseudomonas palustris, Thiobacillus denitrificans, Saccharomyces spp

Liều dùng:

1 lít/3.000m3

Quy Cách đóng gói:

Can 20 lít
© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa