MIC-NO2

MIC-NO2 - Vi sinh khử N02

Phân giải chất thải đáy ao, giảm hàm lượng NO2, H2S

Công dụng

  • Giảm nhanh khí độc NO2,NH3, H2S, NH3….
  • Làm sạch đáy ao, ổn định PH. Tăng oxy hòa tan.

Thành phần

  • Rhodobacter capsulatus, Rhodopseudomonas palustris, Thiobacillus denitrificans, Saccharomyces spp

Liều dùng:

Liều dùng: 1 kg/10.000m3


Quy Cách đóng gói:

Bao 20 kg
© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa