Paracoccus denitrificans

Paracoccus denitrificans - Vi sinh đơn dòng

Paracoccus denitrificans
  • Hàm lượng : Paracoccus Denitrificans    109 cfu/g

  • Công dụng đóng gói : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa