Pseudomonas putida

Pseudomonas putida - Vi sinh đơn dòng

Pseudomonas putida
  1. Hàm lượng : Pseudomonas putida 109 cfu/g

  2. Công dụng : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  3. Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa