Rhodopseudomonas palustris

Rhodopseudomonas palustris - Vi sinh đơn dòng

Rhodopseudomonas palustris
  • Hàm lượng : Rhodopseudomonas Palustris    109 cfu/g

  • Công dụng : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa