Rhodobacter capsulatus

Rhodobacter capsulatus - Vi sinh đơn dòng

Rhodobacter capsulatus
  • Hàm lượng : Rhodobacter Capsulatus    109 cfu/g

  • Công dụng  : Xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa