Saccharomyces bouladii

Saccharomyces bouladii - Vi sinh đơn dòng

Saccharomyces bouladii
  • Hàm lượng : Saccharomyces boulardii   109 cfu/g
  • Công dụng : Bổ sung vào thức ăn – Tan hoàn toàn
  • Xử lý môi trường : không tan hoàn toàn

  • Quy cách  đóng gói : 20kg/bao© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa