MIC RED

MIC RED - Vi sinh xử cắt tảo đỏ, tảo mắt

Chuyên cắt tảo đỏ, tảo mắt, sạch nước

Công dụng

  • Cắt nhanh tảo đỏ, tảo mắt đồng thời phân hủy xác tảo, làm sạch nhanh nguồn nước.
  • Tảy sạch đáy ao, giảm khí độc NH3, H2S.,NO2, NO3….
  • Tăng oxy hòa tan, ổn định PH

Thành phần

  • Rhodobacter capsulatus, Aspergillus niger, Thiobacillus denitrificans, Bacillus spp, Nitrobacter spp, Nitrosomonas spp

Liều dùng:

1 kg/10.000m3

Quy Cách đóng gói:

Bao 20 kg
© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa