Ngày đăng: 31/03/2021  

Xuất khẩu thuỷ sản hướng tới mục tiêu đạt 14 -16 tỷ USD
 

Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 -16 tỷ USD vào năm 2030 và đến năm 2045 vào nhóm 3 nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới.
 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 339/QĐ-TTg, về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045 là xây dựng ngành thủy sản thành ngành kinh tế có quy mô và tỷ suất kinh tế lớn, có thương hiệu tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng cạnh tranh cao và phát triển bền vững.
 

Tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản đạt 3 -4%/năm. Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2030 là 9,8 triệu tấn/năm, trong đó thủy sản nuôi trồng trong nước là 7 triệu tấn/năm, khai thác là 2,8 triệu tấn/năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 14-16 tỷ USD, giải quyết công việc cho 3,5 triệu lao động.
 

Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản quy mô hàng hóa lớn, đóng vai trò trong việc dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất thủy sản nâng cao giá trị và bền vững, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm chế biến thủy sản toàn cầu. Hình thành các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ngang tầm thế giới sản xuất các sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Sản xuất, chế biến các sản phẩm thủy sản theo nhu cầu và tín hiệu thị trường.
 

Tầm nhìn đến năm 2045, thủy sản là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững có trình độ khoa học tiên tiến, trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu và thuộc nhóm 3 nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới.
 

Thực hiện việc phát triển ngành thủy sản bền vững, định hướng trong thời gian tới là ngành thủy sản sẽ tập trung vào việc đầu tư tăng sản lượng nuôi trồng nhiều hơn, giảm sản lượng khai thác, nhằm bảo đảm khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, hạn chế rủi ro thiên tai và nhất là chấm dứt tình trạng đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định đang gây thiệt hại về kinh tế và uy tín của ngành thủy sản trong hơn ba năm qua.
 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp ngành thủy sản và các tỉnh, thành phố ven biển rà soát, xây dựng kế hoạch, chủ động huy động các nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương; ưu tiên kinh phí cho phát triển hạ tầng sản xuất thủy sản nhằm hoàn thành các dự án cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền đáp ứng năng lực kiểm tra, kiểm soát hàng qua cảng cá và công suất neo đậu tàu. Thành lập mới, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu bảo tồn biển. Tổ chức quản lý, bảo vệ các khu vực thủy sản tập trung sinh sản, thủy sản còn non sinh sống và đường di cư của các giống loài thủy sản.
 

Các địa phương chủ động xây dựng các làng cá ven đô, cửa sông, lòng hồ, bãi ngang ven biển, đảo thành các cộng đồng dân cư có cơ cấu nghề khai thác hợp lý, với số lượng lao động chuyên ngành, kiêm nghề phù hợp điều kiện tự nhiên, nguồn lợi thủy sản, đặc điểm kinh tế - xã hội từng vùng.

Phương Hoài ((Theo VOV) VOV)Những bài liên quan
Khởi sắc thị trường xuất khẩu thủy sản

So với cùng kỳ năm ngoái, trong quý 1/2021, xuất khẩu thủy sản khá khởi sắc và cho kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 163 triệu USD, bằng 18,46% kế hoạch và tăng 8,31% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp xuất khẩu phấn khởi và tiếp tục tranh thủ nhiều cơ hội cho sản phẩm tôm mở rộng thêm nhiều thị trường mới.

Các địa phương tập trung nuôi trồng thủy sản

Ngày 23/03, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Long An cho biết, năm 2021, mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh phấn đấu đạt hơn 60.000 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với năm 2020; trong đó, sản lượng tôm nước lợ các loại đạt hơn 15.000 tấn và sản lượng thủy sản nước

Phát triển vùng chuyên canh giống cho ngành nuôi trồng thuỷ sản

Phát huy lợi thế, tiềm năng vốn có, nhiều địa phương thuộc vùng đồng bằng trong tỉnh đã và đang phát triển nghề sản xuất, cung ứng giống cho ngành nghề nuôi trồng thuỷ sản. Tuy nhiên, diện tích, quy mô và số lượng các cơ sở cung cấp giống cho ngành thuỷ sản ở tỉnh ta vẫn còn hạn chế, cần có sự đầu t

Quản lý rác thải vùng nuôi thủy sản bằng lồng bè: Người nuôi nâng cao nhận thức

Cùng với việc phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, nhận thức của người nuôi thủy sản trong quản lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường vùng nuôi để hạn chế dịch bệnh, cũng được nâng cao.

Phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh thủy sản đến năm 2030

Theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 434/QĐ-TTg (Quyết định 434): Mục tiêu chung của Kế hoạch là tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn© 2020-2024 Nanomic - Developed by KhaLa