MIC-A2

MIC-A2 - Vi sinh ủ làm phân hữu cơ vi sinh

Xử lý ủ phân bón vi sinh hữu cơ

Công dụng

  • Xử lý ủ phân hữu cơ vi sinh

  • Phân giải nhanh rơm rạ,vỏ cà phê, nguồn gốc thực vật, động vật…

Thành phần

  • Bacillus spp, Trichoderma harzianum, Thiobacillus denitrificans

Liều dùng:

2-3 kg/tấn sản phẩm

Quy Cách đóng gói:

Bao 20 kg
© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa