Streptococcus thermophilus

Streptococcus thermophilus - Vi sinh đơn dòng

Streptococcus feacium
  • Hàm lượng :  Streptococcus thermophilus   109 cfu/g

  • Công dụng : xử lý môi trường- không tan hoàn toàn

  • Quy cách đóng gói : 20kg/bao© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa