Ngày đăng: 30/03/2021  

Quan trắc các vùng chuyên nuôi thâm canh


Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trương Văn Giang thông tin chiều 24/3, đây là là hoạt động thường xuyên nhằm tránh dịch bệnh cho nuôi trồng thủy sản (NTTS).
 

UBND tỉnh đã ban ngành kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường NTTS giai đoạn 2021-2025. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, hằng năm sẽ tiến hành theo dõi, khảo sát lại các vị trí quan trắc môi trường. Trên cơ sở đó xác định những vị trí cần thiết, điều chỉnh phù hợp với từng vùng nuôi. Địa điểm quan trắc chủ yếu khu vực nước thải tập trung tại các vùng nuôi lớn, nuôi chuyên thâm canh tôm sú và tôm chân trắng
 

Theo quy định, địa điểm quan trắc đảm bảo là nguồn nước cấp mang tính đại diện cho những vùng nuôi có tính tập trung, đối với hình thức nuôi ao diện tích nuôi trên 10 ha, đối với hình thức nuôi lồng hơn 1.000 m3. Địa điểm quan trắc các khu vực nước xả thải và giám sát môi trường các cơ sở nuôi tại các vùng nuôi tập trung quy mô lớn, hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh và gần các khu vực có hoạt động du lịch, tắm biển, khu dân cư... Tùy theo tình hình chuyển biến của vụ nuôi sẽ linh động quan trắc tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh.


Việc thực hiện các nội dung kế hoạch quan trắc môi trường sẽ giúp phát hiện những yếu tố có nguy cơ tác động xấu đến môi trường NTTS và cảnh báo, hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục. Đồng thời, giúp người nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước chủ động trong công tác quản lý NTTS, phòng chống dịch bệnh, thiên tai... và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hoàng Thế (Theo )© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa